Glavna uloga - Lisica

 Lisica je junakinja mnogih basni. Ona je lukava, samoživa, koristoljubiva, prepredena, ali i mudra, snalažljiva, promišljena...
Za vas sam pronašla četiri basne u kojima lisica ima glavnu ulogu. Uživajte u njima i obavezno deci pročitajte ili prepričajte neku, jer su izuzetno poučne. Saznaće mnogo o životu i različitim osobinama koje posedujemo. Na kraju, saznaće da dobre osobine u sebi neguju, a da onima manje prihvatljivijim nauče gospodariti.

 Naša današnja glavna junakinja dobila je svoj izraz u igrački koju je dizajnirala izuzetna Sanda Jakovljević. Igračka je visoka oko 30cm i radjena je pamučnim koncem. Za oči je korišćen patent      "safety eyes".

GAVRAN I LISICA
 Ugrabivši negde komad mesa, sedeo je gavran na drvetu. Opazi ga lisica pa, u želji da se domogne mesa, stade pod stablo i poče ga hvaliti govoreći mu kako je velika i lepa ptica, a i dobar lovac i krasna je lika: “Dolikuje ti da budeš kralj pticama, a to bi tako i bilo, samo kad bi još imao i glas. Ovako se doimaš kao obična i nema ptica.” Kad je gavran to čuo, uzoholi se zbog tih pohvala pa odbaci meso i na sav glas zagrakće. Lisica pritrči i dočepa se mesa pa, osvrnuvši se, reče gavranu: “Sve imaš, gavrane moj, samo ti pameti manjka.”
Čovek ne treba da se povodi za laskavim rečima jer od toga često nastaje samo šteta.

LAV, MAGARAC I LISICA
 Lav, magarac i lisica udruže se i pođu zajedno u lov. Nahvataše se obilne lovine pa lav naredi magarcu da podeli plen. Magarac pravedno načini tri jednaka dela i ponudi lavu i lisici da biraju. Lav se na to razljuti i pojede magarca, a potom zapovedi lisici da ona podeli lovinu. Lisica sve skupi na gomilu, a za sebe ostavi samo malen deo. Tada će lav: “Ko je tebe, mila moja, naučio tako deliti?” A ona odvrati:“Magarčev udes.”
Basna pokazuje da tuđa nesreća ljudima postaje opomena.

LISICA I GROŽĐE
 Ugledala gladna lisica grožđe kako visi na visokoj lozi i htela ga dohvatiti, ali joj to nikako nije uspevalo. Odlazeći, reče sama sebi: “Kiselo je.”
Neki ljudi koji zbog vlastite nesposobnosti u nečemu ne uspeju za to okrivljuju okolnosti.

LAV I LISICA
 Ostario lav pa više nije mogao vlastitim snagama pribavljati hranu. Shvativši da mu valja nešto smisliti, povuče se u špilju i onde legne gradeći se da je bolestan pa je hvatao i proždirao životinje koje su mu dolazile u posetu. Kada je tako već mnogo zveradi nastradalo, dođe onamo i lisica, ali razabra njegovo lukavstvo. Stade malo podalje od špilje i zapita lava kako mu je, a on reče: “Loše”, pa je upita zašto ne ulazi. Na to će lisica: “Ušla bih ja da ne vidim mnoge tragove koji u špilju vode, a nijedan koji iz nje izlazi.”
Tako i razboriti ljudi izbegavaju opasnosti, unapred ih naslućujući po znakovima.


Нема коментара :

Постави коментар